หน้าแรก

โปรแกรมติวสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียนปี2562

คลิกดูตารางอบรม

หลักสูตรอบรม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

 

26-27ม.ค.62

  โรงแรม

สาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


คลิก สมัครอบรม

2000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

 

9-10ก.พ.62

โรงแรมแก่นคร อ.เมือง

จ.ขอนแก่น


คลิก สมัครอบรม


2000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

 

16-17ก.พ.62

โรงแรม

เพชรเกษม อ.เมือง

จ.สุรินทร์


คลิก สมัครอบรม


2000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

 

23-24ก.พ.62

โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบล 


คลิก สมัครอบรม

2000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

 

2-3มี.ค.62

โรงแรม

แมนฮัตตั้น

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

คลิก สมัครอบรม

2000บาท

จ่ายหน้างาน


ห้องผู้บริหารสถานศึกษา


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad