หน้าแรก

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี61ตามหลักเกณฑ์ใหม่
หลักสูตร3
@บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบ ตามหลักสูตรภาค ก 
@การจัดทำภาค ข ให้ได้แต้มต่อ                                                 @แนวการสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ
  


โดยวิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มเตรียมสอบผู้บริสถานศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อติวสอบผู้บริหารที่นี่

เรียนสมาชิกครูเซ็นเตอร์ แจ้งความเคลื่อนไหว ในการจัดทำ ร่าง เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี2561 ในการประชุมจัดทำจัดทำ ร่าง เมื่อวันที่18กันยายน61

@สรุป ร่าง ...

@ภาค ก. สอบข้อเขียน200คะแนน (กฎหมายและรอบรู้+งานในหน้าที่4งาน+สมรรถนะทางการบริหาร) ผ่าน50% จึงจะมีสิทธิ์ประเมินภาคต่อไป ไม่นำผลคะแนนไปรวมกับภาค ข.และค.

@ภาค ข.ประเมินศักยภาพและวิสัยทัศน์ (ในรอบนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งรองผอ.รร.และตำแหน่งครู ห่างกัน5คะแนน)

@ภาค ค.การสัมภาษณ์ 

@ภาค ข.รวมกับภาค ค. ผ่าน 60%

@จะนำร่างเกณฑ์เข้าที่ประชุม ก.ค.ศ. วันที่25ก.ย.นี้

@ประกาศใช้เกณฑ์ เดือน ตุลาคม สอบ ช่วงปลายพ.ย หรือต้นธันวาคม

@ข้อมูลนี้ได้รับจากกรรมการยกร่าง ที่เชื่อถือได้...


โปรแกรมติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร3

วันที่

สถานที่

ค่าลงทะเบียน

ครั้งที่1 หลักสูตร3        @บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ


14-15-16

ตุลาคม 61

(อบรม3วัน)

โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ

สมัครอบรที่นี่
3,000บ.

จ่ายหน้างาน

ครั้งที่2 หลักสูตร3 

@บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

     

17-18-19ตุลาคม 61

(อบรม3วัน)


โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น


สมัครอบรที่นี่

3,000บ.

จ่ายหน้างาน

ครั้งที่3 หลักสูตร3  

 @บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

   

20-21-22ตุลาคม 61

(อบรม3วัน)

โรงแรมรีเจ้นท์   อ.เมือง    จ.อุบลฯ


สมัครอบรที่นี่

3,000บ.

จ่ายหน้างาน

ครั้งที่4 หลักสูตร3  

@บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

    

23-24-25ตุลาคม 61

(อบรม3วัน)


โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


สมัครอบรที่นี่

3,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่5 หลักสูตร3 

@บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

      

27-28ต.ค.61

(อบรม2วัน)

โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง  จ.อุดรธานี


สมัครอบรที่นี่

2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่6 หลักสูตร3

@บรรยายสรุปย่อและวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร ภาค ก

@การจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

      

3-4 พ.ย.61

(อบรม2วัน)


โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์


สมัครอบรที่นี่

2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ตารางอบรมติวสอบผู้บริหาร

วันที่หนึ่งของการอบรม 07.30-08.30น.ลงทะเบียนชำระเงินและรับเอกสาร

08.30-16.30 บรรยายสรุปย่อตามหลักสูตรภาค ก

วันที่สองของการอบรม

08.00-16.30น. บรรยายสรุปย่อตามหลักสูตรภาค ก และวิเคราะห์ข้อสอบภาค ก

วันที่สามของการอบรม

08.00-16.00น.วิเคราะห์ข้อสอบภาค ก และการจัดทำภาค ขให้ได้แต้มต่อ
และแนวการสอบสัมภาษณ์ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสารสรุปย่อประกอบการบรรยาย1ชุด

2.แนวข้อสอบประกอบการบรรยาย1ชุด

3.เอกสารแนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้เต็มต่อ1ชุด

4.แผ่นCD บันทึกการบรรยาย1ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772
Email : wirut.sothaisong@gmail.com  ไอดีไลน์ wirut.so

 

ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad