หน้าแรก

@ติวสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียนปี2562

วิทยากรผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน095-662-4887

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

!คลิกดูตรวจสอบรายชื่อผู้จองติว

      @ติวสอบ รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

#วันที่3-4เม.ย.62ที่โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง   

จ.ร้อยเอ็ด(2,000บาท) 

#วันที่8-9เม.ย.62ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

วิทยากร ท่านกิติพศ(สุเวช) พลพิลา อดีตผอ.เขตขอนแก่นเขต4 และศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 092-964-2564  คลิกสมัครอบรมที่นี่


หลักสูตรอบรม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารงานในหน้าที่
4งาน30-31มี.ค.62

(อบรม2วัน)

โรงแรมอุดรโฮต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี


2,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานและความรอบรู้

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


1-2เม.ย.62

(อบรม2วัน)

โรงแรมแก่นคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น


2,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ4-5-6 เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ


3,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ7-8-9เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรม

เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์


3,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ10-11เม.ย.62
(อบรม2วัน)

โรงแรม

สาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


2,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ18-19-20เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรม

โคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


3,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ21-22-23เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรม

แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


3,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ24-25-25เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม


3,000บาท

จ่ายหน้างาน

คลิก สมัครอบรม


บรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ28-29-30 เม.ย.62
(อบรม3วัน)

โรงแรม......


3,000บาท

จ่ายหน้างานบรรยายสรุปย่อวิชา การบริหารในหน้าที่4งานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ1-2-3พ.ค.62
(อบรม3วัน)

โรงแรม......


3,000บาท

จ่ายหน้างานสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ./รองผอ.รร.)


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad