หน้าแรก

ครูเซ็นเตอร์แจ้งโปรแกรมติวสอบ
     @ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ./รองผอ.รร.) ปี2564
     @โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยปี2564
วิทยากรจากทีมงานครูเซ็นเตอร์ 
ผู้ประสานงาน ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์
 081-260-7772 ไอดีไลน์ wirut.so 
    โปรแกรมติวสอบผอ./รองผอ.รร. และครูผู้ช่วย ปี2564
                                           ปรับใหม่ ณ วันที่2มี.ค.64  
หลักสูตรการอบรม
-ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
-ติวสอบครูผู้ช่วย

 วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
รุ่น บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตร

..รุ่นนี้ยืนยันอบรม..
20-21
มี.ค.64

..รุ่นนี้ยืนยันอบรม..
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ รีสอร์ท อ.วาริน จ.อุบลฯ

สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว
2,000บาท
จ่ายหน้างาน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
รุ่น บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตร


เลื่อนการอบรมจาก
27-28
มี.ค.64
 
เป็นอบรม
17-18 เม.ย.64
โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว
2,000บาท
จ่านหน้างาน 
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
(อบรม3วัน)
รุ่น สรุปบรรยายย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและการบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริิหารทั่วไป)

เลื่อนการอบรมจาก
10-11
เม.ย.64
เป็นอบรม3วัน
19-20-21
เม.ย.64
โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว
3,000บาท
จ่ายหน้างาน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
(อบรม3วัน)
รุ่น บรรยายสรุปย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและการบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริิหารทั่วไป)

เลื่อนการอบรมจาก
3-4
เม.ย.64

เป็นอบรม3วัน
23-24-25
เม.ย.64
โรงแรมไฟเฮิร์สท กอล์ฟ คลับ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว
3,000บาท
จ่ายหน้างาน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
(อบรม3วัน)
รุ่น บรรยายสรุปย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและการบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริิหารทั่วไป)
อบรม3วัน
1-2-3
พ.ค.64
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ รีสอร์ท อ.วาริน จ.อุบลฯ
สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว
3,000บาท
จ่ายหน้างาน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
(อบรม3วัน)
รุ่น บรรยายสรุปย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและการบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริิหารทั่วไป)
อบรม3วัน
8-9-10
พ.ค.64
โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมัครติวสอบที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว
3,000บาท
จ่ายหน้างาน
ติวสอบครูผู้ช่วย
อบรม4วัน)
บรรยายสรุปย่อโฟกัสวิเคราะห์แนวข้อสอบตามหลักสูตรภาค กและข ยกเว้นวิชาเอก
เอกสารครบยกเว้นวิชาเอก


ติวสอบครูผู้ช่วยอบรม4วัน
27-28-29-30
เม.ย.64
ติวสอบครูผู้ช่วย
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ รีสอร์ท อ.วาริน จ.อุบลฯ


สมัครติวสอบครูผู้ช่วยที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว
ติวสอบครูผู้ช่วย
3,900บาท

จ่ายหน้างาน
ติวสอบครูผู้ช่วย
อบรม4วัน)
บรรยายสรุปย่อโฟกัสวิเคราะห์แนวข้อสอบตามหลักสูตรภาค กและข ยกเว้นวิชาเอก
เอกสารครบยกเว้นวิชาเอก
ดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

อบรม4วันติวสอบครูผู้ช่วย
4-5-6-7
พ.ค.64
ติวสอบครูผู้ช่วย
โรงแรม
เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

สมัครติวสอบครูผู้ช่วยที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว

ติวสอบครูผู้ช่วย
3,900บาท

จ่ายหน้างาน
ติวสอบครูผู้ช่วย
อบรม4วัน)
บรรยายสรุปย่อโฟกัสวิเคราะห์แนวข้อสอบตามหลักสูตรภาค กและข ยกเว้นวิชาเอก
เอกสารครบยกเว้นวิชาเอก
ดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ติวสอบครูผู้ช่วยอบรม4วัน
11-12-13-14
พ.ค..64
ติวสอบครูผู้ช่วย
โรงแรม
สาเกตนคร อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด

สมัครติวสอบครูผู้ช่วยที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว
ติวสอบครูผู้ช่วย
3,900บาท

จ่ายหน้างาน

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎‎ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad