หน้าแรก


ครูเซ็นเตอร์จัดโปรแกรมติวสอบ ดังนี้

(......โปรแกรมติวสอบรองผอ.สพท.ทุกรุ่น
 
งดอบรมทุกรุ่นยอดจองน้อย.......)

#ติวสอบครูผู้ช่วย ปี2562วันที่3-4ส.ค.62โรงแรม

สาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด สมัครอบรมติวครูผู้ช่วยที่นี่ 

+++++++++++++++++++++++++

#โปรแกรมติวสอบผอ.และรองผอ.สถานศึกษา 

#วิทยากร ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887


#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

        ได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772


 หลักสูตรอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
เลื่อนการอบรมจากวันที่10-11เป็นอบรม11-12
ส.ค.62 
โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่
2,000บ.จ่ายหน้างาน 
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
17-18ส.ค.62 โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อบลราชธานี
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่
2,000บ.จ่ายหน้างาน 
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
7-8ก.ย.62 โรงแรมเพชรเกษมอ.เมือง จ.สุรินทร์ 
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่

2,000บ.จ่ายหน้างาน 
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
14-15ก.ย.62 โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรฯ 
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่

2,000บ.จ่ายหน้างาน 
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
21-22ก.ย.62 โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่ 

2,000บ.จ่ายหน้างาน 
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
28-29ก.ย.62 โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
สมัครอบรมผอ.และรองผอ.รร.ที่นี่

2,000บ.จ่ายหน้างาน 


#ตารางอบรมประจำวัน

วันที่1ของการอบรม 

07.30-08.30น.ลงชื่อเข้าอบรมและชำระเงินค่าละเบียน2000บาท 
08.30-16.30น. บรรยายสรุุปย่อวิชางานในหน้าที่4.งาน(วิชาการ งบประมาณ บุคคล ทั่วไป)
วันที่2ของการอบรม
08.30-16.30น.บรรยายสรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งานและสมรรถนะทางการบริหาร
#สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสารสรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งาน ประกอบการบรรยาย1เล่ม
2.เอกสารสรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหาร ประกอบการบรรยาย1เล่ม 
3แนวข้อสอบพร้อมเฉลย1เล่ม
4.DVD(MP3)บันทึกการบรรยาย1แผ่น
5.ซองเอกสารพร้อมปากกา1ชุด
6.อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772  ไอดีไลน์ wirut.so   
                                
          +++++++++++++++++++++++++

        @#โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย(2000บ.)

วิทยากร ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน

วันที่3-4ส.ค.62 ที่โรงแรมสาเกตนคร อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด(2,000บาทจ่ายหน้างาน) สมัครอบรมติวครูผู้ช่วยที่นี่

@หลักสูตรการอบรม "วิเคราะห์ข้อสอบ1000ข้อครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบทุกมิติ" 


@สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

-คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย1ชุด

-แนวข้อสอบประกอบการบรรยาย1000ข้อ

-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างเช้า-บ่าย

-แผ่นDCDบันทึกการบรรยายสด      

                        +++++++++++++++++++++++++ 

รุ่นที่พิเศษ ติวสอบรองผอ.สพท.โดยวิทยากร ดร.กิตติพศ พลพิลา งดอบรมยอดจองน้อย
ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad