หน้าแรก

เรียนสมาชิกทุกท่าน 
เพื่อสนองมาตรการควบคุมโควิค-19 จึงขอเลื่อนการติวสอบผอ./รองผอ.ทุกจุดอบรมออกไปหากมีโปรแกรมติวจะแจ้งอีกครั้ง 
วิทยากรจากทีมงานครูเซ็นเตอร์
ผู้ประสานงาน ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์
มือถือ 081-260-7772 
ไอดีไลน์ wirut.so
หลักสูตรการอบรม
-ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
-ติวสอบครูผู้ช่วย

 วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
รุ่น บรรยายสรุปย่อเนื้อหาวิิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน(-วิชาการ -บุคคล-งบประมาณ-บริหารทั่วไป)และกฎหมายหลัก

                                        

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎‎ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad