หน้าแรก


ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี61(รองผอ./ผอ.รร.)
"หลักสูตร 3"
"หลักสูตร3"คือการบรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ

วิชากฎหมายการศึกษา +วิชาสมรรถนะทางการบริ

หาร +วิชางานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบ

ประมาณ บริหารทั่วไป)
+วิชาความรอบรู้

 

วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มเตรียมสอบผู้บริสถานศึกษา

    ตรวจสอบรายชื่อติวสอบผู้บริหาร
                           

โปรแกรมติวสอบ ผอ./ผอ.รอง รร.

"หลักสูตร 3"

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

(1)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร. (อบรม2วัน)                
รุ่นนี้งดอบรมยอดจองน้อย


วันที่
21-22ก.ค.61รุ่นนี้งดอบรมยอดจองน้อย


โรงแรม
สาเกตนคร
อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด


รุ่นนี้งดอบรมยอดจองน้อย

ค่าลงทะเบียน


รุ่นนี้งดอบรมยอดจองน้อย
(2)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร. (อบรม2วัน)                 ..รุ่นบรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ ...
1)กฎหมายทางการศึกษา
2)สมรรถนะการบริหาร
3)งานในหน้าที่4งาน
4)ความรอบรู้

วันที่
29-30ก.ค.61โรงแรม
เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์


สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก


(3)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร. (อบรม2วัน)                 ..รุ่นบรรยายโฟกัส         วิเคราะ์ข้อสอบ ...
1)กฎหมายทางการศึกษา
2)สมรรถนะการบริหาร
3)งานในหน้าที่4งาน
4)ความรอบรู้


วันที่
4-5ส.ค.61โรงแรม
รีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก


(4)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร.
(อบรม3วัน)   
 
            

..รุ่นบรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ ...

1)กฎหมายทางการศึกษา
2)สมรรถนะการบริหาร
3)งานในหน้าที่4งาน
4)ความรอบรู้
เพิ่มเติมบรรยายวิชาสมรรถนะทางการบริหารและวิชาความรอบรู้
วันที่
11-12-13ส.ค.61โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,900บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

(5)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร.
(อบรม3วัน)   
 
            

..รุ่นบรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ ...

1)กฎหมายทางการศึกษา
2)สมรรถนะการบริหาร
3)งานในหน้าที่4งาน
4)ความรอบรู้
วันที่
18-19ส.ค.61โรงแรม
แก่นนคร
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น


สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

(6)  หลักสูตร3 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร.
(อบรม3วัน)   
 
            

..รุ่นบรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ ...

1)กฎหมายทางการศึกษา
2)สมรรถนะการบริหาร
3)งานในหน้าที่4งาน
4)ความรอบรู้
วันที่
25-26ส.ค.61โรงแรม
อุดรโฮเต็ล
อ.เมือง
จ.อุดรธานี

สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ตารางการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร 3

วันแรกของการอบรม เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียนจ่ายเงินค่าอบรมหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.บรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ

วันที่2ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.บรรยายโฟกัสวิเคราะห์ข้อสอบ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ หลักสูตร3

1.เอกสารหมายเลข1/61สรุปย่อวิชากฎหมายทางการศึกษา1เล่ม

2.เอกสารหมายเลข2/61สรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งานจำนวน1เล่ม 

3.เอกสารหมายเลข4/61สรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหาร1เล่ม

4.เอกสารหมายเลข5/61สรุปย่อวิชาความรอบรู้จำนวน1เล่ม

5.เอกสารหมายเลข7/61แนวข้อสอบประกอบการบรรยายจำนวน1เล่ม 

6.แผ่นCDไฟล์เสียงการบรรยายจำนวน1ชุด

7.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์

email:wirut.sothaisong@gmail.com   

ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad