หน้าแรก

ติวสอบรองผอ.สพท.โดยครูเซ็นเตอร์

#เลื่อนการติวสอบรองผอ.สพท.ออกไปทุกจุด

 จนกว่าจะมีความชัดเจนในการสอบ จึงจะกำหนด

โปรแกรมติวอีกครั้ง.........


@วิทยากรคุณภาพ ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
                      095-662-4887

@หลักสูตรการอบรม "วิเคราะห์ข้อสอบ1200ข้อ"
      (ครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบทุกมิติ)

@สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

-คู่มือสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

-คู่มือสรุปย่อความรอบรู้

-แนวข้อสอบประกอบการบรรยาย1200ข้อ

-อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างเช้า-บ่าย

-แผ่นDCDบันทึกการบรรยายสด

@ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

# โปรแกรมติวสอบรองผอ.สพท. #

ครั้งที่1  วันที่25-26พ.ค.62ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ (2,000บาท)เลื่อนการติวสอบออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการสอบ

ครั้งที่2  วันที่1-2มิ.ย.62ที่โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (2,000บาท)    เลื่อนการติวสอบออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการสอบ

ครั้งที่3  วันที่8-9มิ.ย.62ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.เมือง จ.ปทุมฯ (2,000บาท)    เลื่อนการติวสอบออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการสอบ

ครั้งที่4  วันที่15-16มิ.ย.62ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น (2,000บาท)    เลื่อนการติวสอบออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการสอบห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad