หน้าแรก

ครูเซ็นเตอร์ติวสอบครูผู้ช่วย ปี63-64 สังกัด                สพฐ. รุ่นวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์และโฟกัสเนื้อหา ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข(ยกเว้นวิชาเอก)                                      วิทยากร จากทีมงานครูเซ็นเตอร์ ผู้ประสานงานผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์  โทร 081-260-7772    ไอดีไลน์ wirut.so

 หลักสูตรอบรม
ติวสอบครูผู้ช่วย

 วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
ครั้งที่1 รุ่นวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์และโฟกัสเนื้อหาตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข(ยกเว้นวิชาเอก) 
วันที่1ของการอบรม 
-7.00-8.30.ลงชื่อชำระเงิน 
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์จากข้อสอบวิเคราะห์และโฟกัสเนื้อหาตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข ยกเว้นวิชาเอก 
วันที่2และ3 ของการอบรม
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์จากข้อสอบวิเคราะห์และโฟกัสเนื้อหาตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข ยกเว้นวิชาเอก 
 อบรม3วัน 
10-11-12
ธ.ค.63
 โรงแรมเปลี่ยนสถานที่จากสาเกต  เป็นอบรมที่
เอ็มแกรนด์(ไหมไทยเก่า) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว


  2,500บาท
จ่ายหน้างานไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่2 รุ่นวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข(ยกเว้นวิชาเอก)  วันที่1ของการอบรม 
-7.00-8.30.ลงชื่อชำระเงิน
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชาและข ยกเว้นวิชาเอก
วันที่2ของการอบรม
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชาและข ยกเว้นวิชาเอก 
 อบรม2วัน 
26-27
ธ.ค.63
 โรงแรม
ตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสาคาม

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว

  2,000บาท
จ่ายหน้างานไม่รวมค่าที่พัก
ครั้งที่3 รุ่นวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข(ยกเว้นวิชาเอก)
  วันที่1ของการอบรม 
-7.00-8.30.ลงชื่อชำระเงิน
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข ยกเว้นวิชาเอก
วันที่2ของการอบรม
-8.30-16.00น.บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา และข ยกเว้นวิชาเอก 
 อบรม2วัน 
9-10
ม.ค.64

 โรงแรม
แก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบชื่อที่สมัครแล้ว

  2,000บาท
จ่ายหน้างานไม่รวมค่าที่พัก

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.คู่มือเตียมสอบครูผู้ช่วยตามหลักสูตรภาค ก ทุกวิชา 1ชุดใหญ่
2.คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยตามหลักสูตรภาค ข ยกเว้นวิชาเอก 1ชุด
3.แนวข้อสอบวิเคราะห์ภาค ก ทุกวิชา และภาค ข ยกเว้นวิชาเอกประกอบการบรรยาย
4.แผ่นCDบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย1แผ่น
5.อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad