หน้าแรก

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี61
...รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อ
เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

@รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ซึ่งประกอบด้วยแนวข้อสอบวิเคราะห์ดังนี้...
1)แนวข้อสอบกฎหมาย
2)แนวข้อสอบความรอบรู้
3)แนวข้อสอบการบริหารงานในหน้าที่4งาน
4)แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร
5)แนวข้อสอบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยแบบใหม่ล่าสุด "ว19"
6)ข้อสอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินแบบใหม่ "แบบ%ว/20"

@แนวการจัดทำแบบประเมินศักยภาพ
ภาค ข ให้ได้แต้มต่อ                  @แนะนำการสอบสัมภาษณ์ ภาค คให้ได้แต้มต่อ 
โดยวิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

โปรแกรมติวสอบผู้บริหารสถานศึกษารุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์ 999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่

สถานที่

ค่าลงทะเบียน

ครั้งที่1 รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

@วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อตามหลักสูตร

@การจัดทำแบบประเมินศักยภาพให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

17-18 พ.ย.61

(อบรม2วัน)


รุ่นนี้ยืนยันอบรม

โรงแรม

แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


สมัครอบรมที่นี่

2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่2 รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

@วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อตามหลักสูตร 

@การจัดทำแบบประเมินศักยภาพให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

24-25 พ.ย.61

(อบรม2วัน)


รุ่นนี้ยืนยันอบรมโรงแรม

แก่นนคร

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมัครอบรมที่นี่

2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่3 รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์ 999ข้อ เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

@วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อตามหลักสูตร 

@การจัดทำแบบประเมินศักยภาพให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

1-2ธ.ค.61

(อบรม2วัน)


รุ่นนี้ยืนยันอบรมโรงแรม

สาเกตนคร อ.เมือง

จ.ร้อบเอ็ด


สมัครอบรมที่นี่

2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่4  รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตารางอบรม 3วัน

...วันที่ 8ต.ค.61บรรยายสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

...วันที่ 9ต.ค.61 วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อ

...วันที่ 10ต.ค.61วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อและแนวการจัดทำแบบประเมิน ภาค ข และแนะนำการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

8-9-10ธ.ค.61

(อบรม3วัน)
โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ


สมัครอบรมที่นี่

3,000บ.
จ่ายหน้างาน

ครั้งที่5 รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์ 999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

@วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อตามหลักสูตร

@การจัดทำแบบประเมินศักยภาพให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

15-16ธ.ค.61

(อบรม2วัน)

โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่นสมัครอบรมที่นี่
2,000บ.

จ่ายหน้างาน


ครั้งที่6 รุ่นระเบิดข้อสอบวิเคราะห์999ข้อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

@วิเคราะห์ข้อสอบ999ข้อตามหลักสูตร

@การจัดทำแบบประเมินศักยภาพให้ได้แต้มต่อ

@แนวสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ


วันที่

22-23ธ.ค.61

(อบรม2วัน)

โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์สมัครอบรมที่นี่
2,000บ.
จ่ายหน้างาน


ครั้งที่7 

วันที่

29-30ธ.ค.61

(อบรม2วัน)

โรงแรม...จะแจ้งอีกครั้ง


จ่ายหน้างาน


ครั้งที่ วันที่

5-6 ม.ค.62

(อบรม2วัน)

โรงแรม...จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง...

จ่ายหน้างาน


ครั้งที่


วันที่

12-13ม.ค.62

(อบรม2วัน)

โรงแรม...จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง...

จ่ายหน้างาน


ตารางอบรมติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่หนึ่งของการอบรม 07.30-08.30น.ลงทะเบียนชำระเงินและรับเอกสาร

08.30-16.30 บรรยายโฟกัสข้อสอบวิเคราะห์ภาค ก 999ข้อ (กฎหมายการศึกษา งานใหน้าที่4งาน สมรรถนะทางการบริหาร ความรอบรู้)

วันที่สองของการอบรม

08.00-16.00น. บรรยายโฟกัสข้อสอบวิเคราห์ภาค ก 999ข้อ (กฎหมายการศึกษา งานใหน้าที่4งาน สมรรถนะทางการบริหาร ความรอบรู้) และ แนวการจัดทำประเมินศักยภาพ(ภาค ข)ให้ได้แต้มต่อ และแนวการสอบสัมภาษณ์ให้ได้แต้มต่อ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสารสรุปย่อประกอบการบรรยาย1ชุด

2.แนวข้อสอบประกอบการบรรยาย1ชุด

3.แผ่นCDแนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้เต็มต่อ เป็นไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

4.แผ่นCD1แผ่น ประกอบด้วย  1)คู่มือเตรียมสอบเอกสารหมายเลข1-8   2)การบรรยายกฎหมายการศึกษา งานในหน้าที่4งาน สมรรภนะทางการบริหาร ความรอบรู้ การจัดทำภาค ข

5.แฟ้มเอกสาร และปากกา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772
Email : wirut.sothaisong@gmail.com  ไอดีไลน์ wirut.so

 

ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad