หน้าแรก#โปรแกรมติวสอบผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

โดยครูเซ็นเตอร์ 

#วิทยากร ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 

095-662-4887


#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    ได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

                    
            คิวอาร์โคด์ กลุ่มไลน์ครูเซ็นเตอร์

 หลักสูตรอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา
หลักสูตรอบรม3วัน 
-การบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ ทั่วไป)
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
-ความรอบรู้

วันที่21-22-23 ต.ค.62 
(อบรม
3วัน)
โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

3,000บ.
จ่ายหน้างาน
#ติวสอบ
รองผอ.และผอ.สถานศึกษา

หลักสูตรอบรม2วัน 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
-ความรอบรู้
เปลี่ยนวันอบรมจากวันที่24-25-26 ต.ค.62 
เป็นอบรมวันที่16-17พ.ย.62
โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

2,000บ.
จ่ายหน้างาน


#ตารางอบรมประจำวันหลักสูตร2วันและ3วัน

วันที่1ของการอบรม 

07.30-08.30น.ลงชื่อเข้าอบรมและชำระเงินค่าละเบียน2000บาท 
08.30-16.30น. บรรยายสรุุปย่อวิชางานในหน้าที่4.งาน(วิชาการ งบประมาณ บุคคล ทั่วไป)
วันที่2ของการอบรม
08.30-16.30น.บรรยายสรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งาน
วันที่3ของการอบรม บรรยายสรุปย่อวิชากฎกหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรอบรู้และวิเคราะข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์
#สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสารสรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งาน ประกอบการบรรยาย1เล่ม
2.เอกสารสรุปย่อวิชาความรอบรู้ ประกอบการบรรยาย1เล่ม 
3.เอกสารสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน1เล่ม(อบรม3วัน)
4.แนวข้อสอบพร้อมเฉลย1เล่ม
5.DVD(MP3)บันทึกการบรรยาย1แผ่น
6.ซองเอกสารพร้อมปากกา1ชุด
7.อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772  ไอดีไลน์ wirut.so   


ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad