หน้าแรกติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา(รองผอ./ผอ.รร.)
และรองผอ.ผอ.กศน.ปี 61  
วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

คิวอาร์โค้ดไลน์กลุ่มเตรียมสอบผู้บริสถานศึกษา

    ตรวจสอบรายชื่อติวสอบผู้บริหาร
                           

หลักสูตร
ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร. และรองผอ./ผอ.กศน.


วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

โปรแกรม1 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร.และรองผอ./ผอ.กศน. (อบรม2วัน)                 

   รุ่นนี้งดอบรม ยอดจองน้อย


วันที่
23-24มิ.ย.61

รุ่นนี้งดอบรม ยอดจองน้อย

โรงแรม
สาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


รุ่นนี้งดอบรม ยอดจองน้อย

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

โปรแกรม2 ผอ.รร./ผอ.รอง รร.และรองผอ./ผอ.กศน. (อบรม2วัน)       รุ่นบรรยายสรุปย่อเนื้อหางานในหน้าที่4งาน-งานวิชาการ

-งานบุคค -งานงบประมาณ -งานบุคคล

-บริหารทั่วไปและความรอบรู้+แจกข้อสอบพร้อมเฉลย         


วันที่
30มิ.ย.ถึง 1ก.ค.61


โรงแรม
อุดรโอเต็ล
อ.เมือง
จ.อุดรธานี

สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

โปรแกรม1 ติวสอบ ผอ.รร./ผอ.รอง รร.และรองผอ./ผอ.กศน. (อบรม2วัน)                 รุ่นบรรยายสรุปย่อเนื้อหาวิชา กฎหมายทางการศึกษาและวิชาสมรรถนะทางการบริหาร มีข้อสอบแจกให้พร้อมเฉลย 


วันที่
7-8ก.ค.61


โรงแรม
แก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น


สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ตารางการอบรมผู้บริหาร รร.และกศน.โปรแกรม 1

วันแรกของการอบรม เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียนจ่ายเงินค่าอบรมหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.-บรรยายสรุปย่อกฎหมายทางการศึกษา

วันที่2ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.-บรรยายสรุปย่อกฎหมายทางการศึกษาและสมรรถนะทางการบริหาร

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับโปรแกรม1

1.เอกสารหมายเลข1สรุปย่อวิชากฎหมายทางการศึกษา 1เล่ม

2.เอกสารหมายเลข2สรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหาร1เล่ม

3.เอกสารหมายเลข3แนวข้อสอบพร้อมเฉลยจำนวน1เล่ม 

4.แผ่นCDบันทึกเสียงการบรรยายสดจำนวน1ชุด

5.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

ตารางการอบรมผู้บริหาร รร.และกศน.โปรแกรม 2

วันแรกของการอบรม เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียนจ่ายเงินค่าอบรมหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.-บรรยายสรุปย่องานในหน้าที่4งาน(วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป)

วันที่2ของการอบรม เวลา8.30-16.30น.-บรรยายสรุปย่อความรอบรู้

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับโปรแกรม2

1.เอกสารหมายเลข4สรุปย่องานในหน้าที่4งานจำนวน1เล่ม

2.เอกสารหมายเลข5สรุปย่อวิชาความรอบรู้จำนวน1เล่ม

3.เอกสารหมายเลข6แนวข้อสอบพร้อมเฉลยจำนวน1เล่ม 

4.แผ่นCDบันทึกเสียงการบรรยายสดจำนวน1ชุด

5.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์

email:wirut.sothaisong@gmail.com   

ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad