หน้าแรก

เพื่อสนองนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" 

ครูเซ็นเตอร์แจ้งเลื่อนการติวสอบผอ.และรอง

ผอ.รร.ทุกรุ่นออกไปจนกว่า"การระบาดของโรค

โควิด-19จะซาลง" และจะแจ้งโปรแกรมติวอีกครั้ง    

หลักสูตรการอบรม
ติวสอบผอ./รองผอ.รร.
 วันที่อบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
รุ่น สรุปบรรยายย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและความรอบรู้
 
ติดโควิด-19แจ้งเลื่อนการติว และจะแจ้งโปรแกรมติวอีกครั้ง
23-24
ม.ค.64 
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2,000บาท
จ่ายหน้างาน 
รุ่น สรุปบรรยายย่อเนื้อหา วิชากฎหมายการศึกษาและความรอบรู้

ติดโควิด-19แจ้งเลื่อนการติว และจะแจ้งโปรแกรมติวอีกครั้ง

30-31
ม.ค.64 

โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 


2,000บาท
จ่านหน้างาน 
รุ่น บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์500ข้อ

ติดโควิด-19แจ้งเลื่อนการติว และจะแจ้งโปรแกรมติวอีกครั้ง
5-6
ก.พ.64 
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์รีสอร์ท อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
2,000บาท
จ่ายหน้างาน
รุ่น บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์500ข้อ

ติดโควิด-19แจ้งเลื่อนการติว และจะแจ้งโปรแกรมติวอีกครั้ง
13-14
ก.พ.64 
โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
2,000บาท
จ่ายหน้างาน

ตารางอบรม

วันที่แรกของการอบรม เวลา07.30-8.30น.ลงทะเบียนชำระเงิน

08.30-16.00น.อบรมตามหลักสูตร

วันที่สองของการอบรม

08.30-16.00น.อบรมตามหลักสูตร

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในคอร์สอบรม

1.คู่มือสรุปย่อกฎหมายการศึกษา 1เล่ม

2.คู่มือสรุปย่องานในหน้าที่ 1เล่ม

3.คู่มือสรุปย่อความรอบรู้ 1เล่ม

4.แนวข้อสอบพร้อมเฉลย1เล่ม

5.DVD ชุดบรรยายประกอบเนื้อหาและแนวข้อสอบ 1แผ่น

6.อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad