หน้าแรก


หลักสูตร 3(อบรม2วัน1คืน)
ติวสอบผอ.และรองผอ.สถานศึกษาปี2561
"หลักสูตร3"รุ่นบรรยายเจาะประเด็นเน้นวิเคราะห์ข้อสอบ1139ข้อ
ครบถ้วนตามหลักสูตรสอบผู้บริหารสถานศึกษาและแจก
ไฟล์W0rdแก้ไขได้แนววิธีการเขียนวิสัยทัศน์และการจัดทำภาค ข.
ให้ได้แต้มต่อ"  วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887
                                 รายละเอียดเลื่อนไปดูด้านล่าง
 
สมัครอบรมผู้บริหารคลิกที่นี่
คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์เตรียมสอบผู้บริหาร

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ติวสอบครูผู้ช่าวย ภาคก. ปี2561 อบรม2วัน ค่าลงทะเบียน1,000บาท รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อครบถ้วนตามหลักสูตรสอบครูผู้ช่วย ประกอบด้วยข้อสอบ1)ความรอบรู้/กฎหมายการศึกษา/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 2)ความสามารถทั่วไป /ด้านตัวเลข /ด้านภาษาไทย /ด้านเหตุผล3)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ/คุณธรรม/จริยธรรม/อุดมการณ์/มาตรฐานด้านความรู้ประการวิชาชีพ/มารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน/มาตรฐานด้านปฏิบัติตน

วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

สมัครอบรมติวสอบครูผู้ช่วยคลิกที่นี่

คลิกดูรายละเอียดโปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยที่นี่

ดูรายละเอียดโปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยเลื่อนไปดูข้างล่าง

                                                            คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์เตรียมสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรอบรมผู้บริหาร


วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

ครั้งที่7

"หลักสูตร3(อบรม2วัน1คืน) ติวสอบ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

      รุ่นบรรยายเจาะประเด็น

เน้นวิเคราะห์

ข้อสอบ1139ข้อ(กฎหมาย,สมรรถนะ,

งานในหน้าที่4งาน,

ความรอบรู้)และแจกไฟล์W0rdแก้ไขได้แนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้แต้มต่อ"


รุ่นนี้งดติวยอดจองน้อย
    

24-25ก.พ.61

อบรม2วัน

     1คืน

รุ่นนี้งดติวยอดจองน้อย
โรงแรม
พลอยพาเลท
อ.เมือง
จ.มุกดาหาร


รุ่นนี้งดติวยอดจองน้อย

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก


รุ่นนี้งดติวยอดจองน้อย

ครั้งที่8

"หลักสูตร3(อบรม2วัน1คืน)

ติวสอบ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

      รุ่นบรรยายเจาะประเด็น

เน้นวิเคราะห์

ข้อสอบ1139ข้อ(กฎหมาย,สมรรถนะ,

งานในหน้าที่4งาน,

ความรอบรู้)และแจกไฟล์W0rdแก้ไขได้แนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้แต้มต่อ"


     10-11มี.ค61

อบรม2วัน

     1คืน
โรงแรม
สาเกตนคร
อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด


สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่9

"หลักสูตร3(อบรม2วัน1คืน)

ติวสอบ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา

      รุ่นบรรยายเจาะประเด็น

เน้นวิเคราะห์

ข้อสอบ1139ข้อ(กฎหมาย,สมรรถนะ,

งานในหน้าที่4งาน,

ความรอบรู้)และแจกไฟล์W0rdแก้ไขได้แนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้แต้มต่อ"


     17-18มี.ค61
โรงแรม
แก่นนคร
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

สมัครอบรมผู้บริหารที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก


ตารางการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร3

เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรมเวลา8.30-16.30น.-บรรยายเจาะประเด็นเน้นวิเคราะห์ข้อสอบ และเวลา18.00-21.00น.ต่อบรรยายเจาะประเด็นเน้นวิเคราะห์ข้อสอบ

วันที่2ของการอบรมเวลา8.00-16.30น.ต่อบรรยายเจาะประเด็นเน้นวิเคราะห์ข้อสอบ

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลักสูตร3

1.แนวข้อสอบ1139ข้อหลักสูตร3จำนวน1เล่ม ประกอบการบรรยาย

2.เอกสารสรุปย่อวิชากฎหมายการศึกษาหลักสูตร1จำนวน1เล่ม

3.เอกสารสรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหารหลักสูตร1จำนวน1เล่ม

4.เอกสารสรุปย่อวิชาการบริหารงานในหน้าที่4งานหลักสูตร2จำนวน1เล่ม

5.เอกสารสรุปย่อวิชาความรอบรู้หลักสูตร2จำนวน1เล่ม 

6.แผ่นCDบันทึกเสียงการบรรยายสดหลักสูตร1,2,3 จำนวน1ชุด

7.แผ่นCDแนวทางจัดทำภาค ข.ความเหมาะสมกับตำแหน่งแบบแก้ไขได้

8.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์

email:wirut.sothaisong@gmail.com   

โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่าวย ภาคก. ปี2561 อบรม2วัน ค่าลงทะเบียน - บาท รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อครบถ้วนตามหลักสูตรสอบครูผู้ช่วย ประกอบด้วยข้อสอบ1)ความรอบรู้/กฎหมายการศึกษา/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 2)ความสามารถทั่วไป /ด้านตัวเลข /ด้านภาษาไทย /ด้านเหตุผล     3)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ/คุณธรรม/จริยธรรม/อุดมการณ์/มาตรฐานด้านความรู้ประการวิชาชีพ/มารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน/มาตรฐานด้านปฏิบัติตน      สมัครอบรมครูผู้ช่วย

วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

                                                      
คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์เตรียมสอบครูผู้ช่วย


โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ปี2561


วันที่อบรม


สถานที่อบรม


ค่าลงทะเบียน


1.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ


วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม


จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน


2.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ

วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม


จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน


3.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ

วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม


จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน


4.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ

วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม


จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน


5.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ

วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม


จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน

6.หลักสูตรอบรม

ติวสอบครูผู้ช่วยภาค ก. รุ่นเจาะประเด็นเน้นข้อสอบวิเคราะห์700ข้อ

วันที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

สมัครอบรมครูผู้ช่วย

สถานที่อบรม

จะแจ้งอีกครั้ง

ค่าลงทะเบียน


จ่ายหน้างาน
ตารางอบรมครูผู้ช่วย
วันที่1ของการอบรม เวลา7.00-8.30น.ชำระเงินค่าลงทะเบียนรับเอกสาร
8.30-17.00น.บรรยายวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ด้านตัวเลข ด้านเหตุผล
วันที่2ของการอบรม 8.00-17.00น.บรรยายวิเคราะข้อสอบวิชา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ/คุณธรรม/จริยธรรม/อุดมการณ์/มาตรฐานด้านความรู้ประการวิชาชีพ/มารตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน/มาตรฐานด้านปฏิบัติตน
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. 1ชุดใหญ่(ประกอบการบรรยาย)
2.CDคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก.และแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด 1ชุด
3.CDไฟล์เสียงการบันทึกการบรรยายตลอดการอบรม 1ชุด
หมายเหตุ อาหารกลางวันช่วยเหลือตัวเอง
สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์

email:wirut.sothaisong@gmail.com                   

              
ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad