หน้าแรก

โปรแกรมติวสอบ รองผอ.รร.2562

โปรแกรม1ติวสอบรองผอ.รร.ปี2562ในวันที่

26-27-28เม.ย.62ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ค่าลงทะเบียน3000บ. คลิกสมัครอบรมที่นี่

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

!คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้จองติวรองผอ.รร.

วิทยากรผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน095-662-4887

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

ติวสอบครูผู้ช่วยงดติวทุกรุ่นยอดจองน้อย


หลักสูตรอบรม

โปรแกรม1,2

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

โปรแกรม2
ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ.62

งดติวยอดจองน้อย


18-19เม.ย.62
งดติวยอดจองน้อย
โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
งดติวยอดจองน้อย
ค่าลงทะเบียน
งดติวยอดจองน้อย
โปรแกรม2
ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ.62

งดติวยอดจองน้อย


20-21เม.ย.62
งดติวยอดจองน้อย
โรงแรม
สาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

งดติวยอดจองน้อย
ค่าลงทะเบียน
งดติวยอดจองน้อยโปรแกรม2
ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ.62
งดติวยอดจองน้อย


22-23เม.ย.62
งดติวยอดจองน้อย
โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ

งดติวยอดจองน้อย
ค่าลงทะเบียน

งดติวยอดจองน้อย
โปรแกรม2
ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ.62งดติวยอดจองน้อย

24-25เม.ย.62
งดติวยอดจองน้อย

โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

งดติวยอดจองน้อย
ค่าลงทะเบียน

งดติวยอดจองน้อยสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad