หน้าแรก

อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำประเมินภาค ข ค
(ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์) ให้ได้แต้มต่อ ในการคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา 

#ในวันเสาร์ที่11ก.ค.63 ที่บ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องนำมาด้วย -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค -ก.พ.7 -เกียรติบัตร -คำสั่ง -ผลงานดีเด่น -และอื่นๆที่คลาดว่าจะเป็นผลงานที่ได้คะแนน 

ปฏิทินการคัดเลือกผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี63

 ประกาศ
รับสมัคร
 รับสมัคร ประกาศ
รายชื่อ
 สอบข้อเขียนประกาศราย
ชื่อผู้ผ่าน 
 ประเมินประวัติและผลงานสอบสัมภาษณ์  ประกาศผล ผู้ดำเนินการ
ภายใน
11ส.ค.63
18-24ส.ค.63  ภายใน
1ก.ย.63
12ก.ย.63 ภายใน
17ก.ย.63 
 23-27ก.ย.63
10-11ต.ค.63  ภายใน
19
ต.ค.63
 กศจ.
อ.ก.ค.ศ.สศศ.

 #ครูเซ็นติวสอบผู้อำนวยการโรงเรียน ปี2563

รอบที่1 รุ่นบรรยายสรุปเนื้อหา งานในหน้าที่4งานประกอบด้วยวิชา 1)งานวิชาการ 2)งานงบประมาณ 3)งานบุคคล 4)งานบริหารทั่วไป และโฟกัสข้อสอบ       
รอบที่2 รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผลสอบภาค ก สอบไม่ผ่านคืนเงิน30%         
                 วิทยากร ทีมงานครูเซ็นเตอร์
 ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772  ไอดีไลน์ wirut.so

##โปรแกรมติวสอบผอ.รร. ปี63รอบที่1และรอบที่2

ค่าลงทะเบียนรอบที่1(2,000บาท)รอบที่2(3,000บาท)ไม่รวมค่าที่พัก

หลักสูตร

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

ครั้งที่1รอบที่1

บรรยายสรุปเนื้อหาการบริหารงานในหน้าที่4งานและโฟกัสข้อสอบ

18-19 ก.ค.63

(2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมัครติวคลิกที่นี่ 


2,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่2รอบที่1

บรรยายสรุปเนื้อหาการบริหารงานในหน้าที่4งานและโฟกัสข้อสอบ

25-26ก.ค.63

 (อบรม2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

สมัครติวคลิกที่นี่


2,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่3รอบที่1

บรรยายสรุปเนื้อหาการบริหารงานในหน้าที่4งานและโฟกัสข้อสอบ

1-2ส.ค.63

  (อบรม2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรม

ธาราแกรด์ 

ซอยรังสิต-นครนายก

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

สมัครติวคลิกที่นี่2,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้ง4รอบที่1

บรรยายสรุปเนื้อหาการบริหารงานในหน้าที่4งานและโฟกัสข้อสอบ

8-9ส.ค.63

 (อบรม2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

สมัครติวคลิกที่นี่

 

2,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่1รอบที่2

รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผลสอบภาค ก

 

15-16ส.ค.63

  (1คืน2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมัครติวคลิกที่นี่

3,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่2รอบที่2

รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผลสอบภาค ก

 

22-23ส.ค.63

  (1คืน2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์

สมัครติวคลิกที่นี่

3,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่3รอบที่2

รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผลสอบภาค ก

 

29-30ส.ค.63

  (1คืน2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรม

ธาราแกรด์ 

ซอยรังสิต-นครนายก

อ.ธัญบุรี

จ.ปทุมธานี

สมัครติวคลิกที่นี่

3,000บ.จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก

ครั้งที่4รอบที่2

รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผลสอบภาค ก

 

5-6ก.ย.63

  (1คืน2วัน)

สมัครติวแล้วตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่

โรงแรมบ้านสวนคุณตาแอนด์รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

สมัครติวคลิกที่นี่

 

3,000บ.

จ่ายหน้างาน

ไม่รวมค่าที่พัก


ตารางอบรมการอบรมรอบที่1รุ่นสรุปเนื้อหา 

วันที่1ของการอบรม 

7.30-8.30น. ลงทะเบียน ชำระเงิน รับเอกสาร

8.30-17.00 บรรยายสรุปย่องานวิชาการ และงานบุคคล

วันที่2ของการอบรม

8.30-16.00น. บรรยายสรุปย่องานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และโฟกัสข้อสอบ

และเดินทางกลับบ้านไปโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

                10.30-10.15น. และ14.30-14.45.น. เบรก  และรับอาหารว่าง

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในรอบที่1

1 เอกสารสรุปย่อการบริหารงานในหน้าที่4งาน 1เล่ม ประกอบการบรรยาย

2 เอกสารสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่ 1เล่ม

3 เอกสารสรุปย่อความรอบรู้ 1เล่ม

4 แนวข้อสอบ 1ชุด

5 แผ่นDVD 1แผ่น ข้อมูลในแผ่นประด้วย  -เอกสารสรุปย่อการบริหารงานในหน้าที่4งาน

-เอกสารสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่  -เอกสารสรุปย่อความรอบรู้

  -แนวข้อสอบ  -ไฟล์เสียงการบรรยาย     -แนวการจัดทำภาค ข ค เป็นไฟล์เวิร์ดแบบแก้ไขได้

6 อาหารกลาง และอาหารว่าง ตลอดการอบรม

ตารางอบรมการอบรมรอบที่2รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผล ภาค ก 

วันที่1ของการอบรม

7.30-8.30น. ลงทะเบียน ชำระเงิน รับเอกสาร

8.30-10.15น ทำข้อสอบ Pre-Test ชุดที่1และ2 รวม200ข้อ

10.30-16.00 บรรยายน็อคข้อสอบรุ่นประกันผล

16.00-17.30น. พักรับประทานอาหารเย็น แจกข้าวกล่องฟรี

17.30-20.30น.มอบรางวัลผู้สอบPre-Test ได้ลำดับที่1-3 และบรรยายน็อคข้อสอบรุ่นประกันผล

วันที่2ของการอบรม

8.30-15.30น. บรรยายน็อคข้อสอบรุ่นประกันผล

 และเดินทางกลับบ้านไปโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน

     10.30-10.15น. และ14.30-14.45.น. เบรกและรับอาหารว่าง

     16.00-17.30น. พักรับประทานอาหารเย็น แจกข้าวกล่องฟรีฉเพาะวันแรกของการอบรม

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในรอบที่2รุ่นน็อคข้อสอบและประกันผล ภาค ก 

1 เอกสารสรุปย่อการบริหารงานในหน้าที่4งาน 1เล่ม 

2 เอกสารสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่ 1เล่ม

3 เอกสารสรุปย่อความรอบรู้ 1เล่ม

4 แนวข้อสอบ  ประกอบการบรรยาย

5 แผ่นDVD 1แผ่น ข้อมูลในแผ่นประด้วย        เอกสารสรุปย่อการบริหารงานในหน้าที่4งาน

  เอกสารสรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่        เอกสารสรุปย่อความรอบรู้

  แนวข้อสอบ        ไฟล์เสียงการบรรยาย        แนวการจัดทำภาค ข ค เป็นไฟล์เวิร์ดแบบแก้ไขได้

6 อาหารกลาง และอาหารว่าง ตลอดการอบรม 

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad