หน้าแรก#เลื่อนการติวทุกจุดเพื่อสนองนโยบาย อยู่บ้าน

 หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โปรแกรมติวจะแจ้งอีกครั้ง
...........................................................

ครูเซ็นเตอร์ติวสอบผอ.และรองผอ.รร.

มีเอกสารจำหน่าย ติดต่อที่

ผอ.วิรัติครู เซ็นเตอร์081-260-7772 

LINE ID:wirut.so

                                                                    นี่ หลักสูตร 

 วันที่

 สถานที่
ค่าลงทะเบียน 

เลื่อนการติวทุก

จุดเพื่อสนอง

นโยบาย อยู่บ้าน

 หยุดเชื้อ เพื่อ

ชาติ


วันที่

28-29

มี.ค.63ที่โรงแรม

บ้านสวนคุณ

ตา กอล์ฟ 

แอนด์
รีสอร์ต 


เลื่อนการติวทุก

จุดเพื่อสนอง

นโยบาย อยู่บ้าน

 หยุดเชื้อ เพื่อ

ชาติ 
วันที่

1-2เม.ย.63
ที่โรงแรม

แมนฮัตตั้น

ห้องคลองหลวง1

 อ.คลองหลวง

 ปทุมฯ
ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad