หน้าแรก


ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี61 
"หลักสูตรโค้งสุดท้ายก่อนสอบ " 

อบรม1คืน2วัน
..รุ่นบรรยายโฟกัสเนื้อหาและโฟกัสข้อสอบ399ข้อ ..

@บรรยายโฟกัสเนื้อหาตามเกณฑ์ว21 ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่(100คะแนน)
@บรรยายโฟกัสข้อสอบวิเคราะห์399
ข้อตามเกณฑ์ ว21 ประกอบด้วย
1)แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบริหารงานในหน้าที่
2)แนวข้อสอบ -การบริหารงานวิชาการ -การบริหารงานบุคคล
-การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ -การบริหารงานทั่วไป

@แนวการจัดทำแบบประเมินศักยภาพ
ภาค ข ให้ได้แต้มต่อ                  @แนะนำการสอบสัมภาษณ์ ภาค คให้ได้แต้มต่อ 
โดยวิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

หลักสูตร..อบรม1คืน2วัน

หลักสูตร"โค้งสุดท้าย

ก่อนสอบ"รุ่นบรรยาย

โฟกัสเนื้อหา

"กฎหมายและความ

สามารถในการบริหาร

งานในหน้าที่4งาน และ

โฟกัสวิเคราะห์ข้อ

สอบ399ข้อ"

 คลิกดูตารางอบรม1คืน2วันและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


วันที่

15-16ธ.ค.61

อบรม1คืน2วัน
รุ่นนี้ยืนยันอบรม


โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี


สมัครอบรมที่นี่
ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายที่อบรม

หลักสูตร..อบรม1คืน2วัน

หลักสูตร"โค้งสุดท้าย

ก่อนสอบ"รุ่นบรรยาย

โฟกัสเนื้อหา

"กฎหมายและความ

สามารถในการบริหาร

งานในหน้าที่4งาน และ

โฟกัสวิเคราะห์ข้อ

สอบ399ข้อ"

คลิกดูตารางอบรม1คืน2วันและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วันที่

22-23ธ.ค.61

อบรม1คืน2วัน

รุ่นนี้ยืนยันอบรม

โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์


สมัครอบรมที่นี่ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายที่อบรม

หลักสูตร..อบรม1คืน2วัน

หลักสูตร"โค้งสุดท้าย

ก่อนสอบ"รุ่นบรรยาย

โฟกัสเนื้อหา

"กฎหมายและคว

ามสามารถในการบริหาร

งานในหน้าที่4งาน และ

โฟกัสวิเคราะห์ข้อ

สอบ399ข้อ"

คลิกดูตารางอบรม1คืน2วันและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วันที่

29-30ธ.ค.61

อบรม1คืน2วัน


รุ่นนี้ยืนยันอบรมโรงแรม

แก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น       
สมัครอบรมที่นี่ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายที่อบรม

หลักสูตร..อบรม1คืน2วัน

หลักสูตร"โค้งสุดท้าย

ก่อนสอบ"รุ่นบรรยาย

โฟกัสเนื้อหา

"กฎหมายและความ

สามารถในการบริหาร

งานในหน้าที่4งาน และ

โฟกัสวิเคราะห์ข้อ

สอบ399ข้อ"

 คลิกดูตารางอบรม1คืน2วันและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วันที่

5-6 ม.ค.62

อบรม1คืน2วัน


รุ่นนี้ยืนยันอบรม

โรงแรม

แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีสมัครอบรมที่นี่

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายที่อบรม

หลักสูตร..อบรม1คืน2วันหลักสูตร

"โค้งสุดท้ายก่อนสอบ"

รุ่นบรรยายโฟกัสเนื้อหา
"กฎหมายและความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่4งาน และโฟกัสวิเคราะห์ข้อ
สอบ399ข้อ"


คลิกดูตารางอบรม1คืน2วันและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วันที่

12-13ม.ค.62

อบรม1คืน2วันรุ่นนี้ยืนยันอบรม

โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯสมัครอบรมที่นี่
ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายที่อบรม

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสาร1 สรุปย่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบการบรรยาย 1เล่ม

3.เอกสาร10 สรุปย่อการบริหารงานในหน้าที่4งานประกอบการบรรยาย 1เล่ม

4.เอกสาร8 แนวข้อสอบ1200ข้อพร้อมเฉลย ครบตามหลักสูตร1เล่ม

5.เอกสาร9 แนวข้อสอบ999ข้อพร้อมเฉลย 1เล่ม

6เอกสาร11 แนวข้อสอบ399ข้อประกอบการบรรยาย 1เล่ม

ึ7.แผ่นDVD จำนวน1แผ่น ในแผ่นประกอบด้วย

   1)แนวการจัดทำภาค ข.ให้ได้เต้มต่อ เป็นไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ 

   2)"ไฟล์PDF"คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารครบตามหลักสูตร 

   3)"ไฟล์เสียงmp3" การบรรยาย -กฎหมายที่เกี่ยวในการบริหารงานในหน้าที่ -การบริหารงานในหน้าที่4งาน และบรรยายแนวข้อสอบวิเคราะห์

8.แฟ้มเอกสาร และปากกา

ุ9.อาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ 081-260-7772
Email : wirut.sothaisong@gmail.com  ไอดีไลน์ wirut.so

 

ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad