หน้าแรกครูเซ็นเตอร์ติวสอบผอ.และรองผอ.รร.

#วิทยากร ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 

095-662-4887

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


 ได้ที่ ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์081-260-7772
 .............................................................

โปรแกรมติวสอบผู้อำนวยและ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


 
หลักสูตร
 
วันที่
 
สถานที่
 ค่าลงทะเบียน
 บรรยายสรุปย่อวิชา
-กฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์ข้อสอบ

25-26 ม.ค.63
ยืนยันอบรม
โรงแรม
แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ยืนยันอบรม
 ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ยืนยันอบรม
บรรยายสรุปย่อวิชา
-กฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
-ความรอบรู้
-วิเคราะห์ข้อสอบ

8-9
ก.พ.63

ยืนยันอบรม
โรงแรม
รีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 


ยืนยันอบรม
 ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน

ยืนยันอบรม
รุ่นบรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ
1500ข้อดังนี้
-การบริหารงาน4งาน
-กฎหมายการศึกษา
-ความรอบรู้
-หลักการบริหาร
-สมรรถนะทางการบริหาร
15-16
ก.พ.63
 โรงแรม
แก่นนคร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน
รุ่นบรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ
1500ข้อดังนี้
-การบริหารงาน4งาน
-กฎหมายการศึกษา
-ความรอบรู้
-หลักการบริหาร
-สมรรถนะทางการบริหาร
22-23
ก.พ.63
 โรงแรม
เพชรเกษม
อ.เมือง จ.สุรินทร์

 ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน
รุ่นบรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ
1500ข้อดังนี้
-การบริหารงาน4งาน
-กฎหมายการศึกษา
-ความรอบรู้
-หลักการบริหาร
-สมรรถนะทางการบริหาร
29ก.พ.-
1มี.ค.63
 โรงแรม ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน
รุ่นบรรยายวิเคราะห์ข้อสอบ
1500ข้อดังนี้
-การบริหารงาน4งาน
-กฎหมายการศึกษา
-ความรอบรู้
-หลักการบริหาร
-สมรรถนะทางการบริหาร
7-8
มี.ค.63
 โรงแรม

 ค่าลงทะเบียน
2,000บ.
จ่ายหน้างาน
ตารางอบรม
วันที่1ของการอบรม 7.30-8.30น.ลงทะเบียนรับเอกสาร
8.30-17.00น.บรรยายสรุปวิชากฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
วันที่2ของการอบรม
8.30-16.30น.บรรยายสรุปย่อวิชา -ความรอบรู้-สมรรถนะทางการบริหารและตัวอย่างข้อสอบ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.คู่มือกฎหมายการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 1เล่ม
2.คู่มือการบริหารงานในหน้าที่4งาน(วิชาการ บุคคล งบประมาณ ทั่วไป) 1เล่ม
3.คู่มือความรอบรู้ 1เล่ม
4.ข้อสอบ1500ข้อ 1เล่ม
5.แผ่นDVDบันทึกการบรรยายสด 1แผ่น(ข้อมูลในแผ่นประกอบด้วย -บรรยายกฎหมาย-บรรยายงานในหน้าที่4งาน-คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร-ข้อสอบ1,500ข้อ--บรรยายสมรรถนะ-คู่มือเอกสารวิชาสมรรถนะ-เอกสารอ่านเพิ่มเติม-ข้อสอบความรอบรู้)
ุุ6.อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม

ห้องผู้บริหารสถานศึกษา‎‎‎(ผอ./รองผอ.รร.)‎‎‎


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad